W czasie realizacji projektu zostały przeprowadzone zajęcia w klasach 1-3 oraz 4-8 z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronie BohaterOn. W ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu uczniowie zaangażowani w akcję: pisali kartki do powstańców, które zostały przesłane na wymagany adres, zapoznali się ze słuchowiskiem radiowym oraz filmami historycznymi związanymi z Powstaniem Warszawskim. Uczniowie w klasach 1-3 wykonywali prace plastyczne związane z naszą ojczyzną, symbolami narodowymi, symbolami Powstania Warszawskiego. Została również wykonana gazetka promująca i informująca akcję  w szkole - BohaterOn. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy.

bohater

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu: Barbara Tomaszewska