KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WRZESIEŃ
20 - 21.09.2022r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne

PAŹDZIERNIK
18.10.2022 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

LISTOPAD
15 - 16.11.2022 - spotkania informacyjne z wychowawcami

GRUDZIEŃ
13.12.2022 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

STYCZEŃ
10.01.2023 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

LUTY
7 - 8. 02.2023 - wywiadówki śródroczne

MARZEC
 7.03.2023 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

KWIECIEŃ
18 - 19.04.2023 - spotkania informacyjne z wychowawcami

MAJ
16.05.2023 -
spotkania informacyjne „Dni otwarte"

CZERWIEC
13.06.2023 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"


WSZYSTKIE " Dni otwarte" ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 17.00 - 18.00

WARSZTATY DLA RODZICÓW
- tematyka i termin zostaną podane w terminie późniejszym.