WRZESIEŃ
19-20.09.2023r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne

PAŹDZIERNIK
17.10.2023 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

LISTOPAD
14-15.11.2023 - spotkania informacyjne z wychowawcami

GRUDZIEŃ
12.12.2023 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

STYCZEŃ
16.01.2024 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

LUTY
13-14.02.2024 - wywiadówki śródroczne

MARZEC
12.03.2024 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

KWIECIEŃ
16-17.04.2024 - spotkania informacyjne z wychowawcami

MAJ
21.05.2024 -
spotkania informacyjne „Dni otwarte"

CZERWIEC
11.06.2024 - spotkania informacyjne „Dni otwarte"


WSZYSTKIE " Dni otwarte" ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 17.00 - 18.00

WARSZTATY DLA RODZICÓW
- tematyka i termin zostaną podane w terminie późniejszym.