KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WRZESIEŃ
1-2.09.2021r. - spotkanie organizacyjno - informacyjne

28.09.2021r. - spotkania w sprawie organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

LISTOPAD
16.11.2021r. - spotkania informacyjne z wychowawcami

GRUDZIEŃ
14.12.2021r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

STYCZEŃ
31.01 01.02.2022 - wywiadówki śródroczne

MARZEC
8.03.2022r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"

KWIECIEŃ
56.04.2022 . - spotkania informacyjne z wychowawcami

MAJ
10.05.2022r. -
spotkania informacyjne „Dni otwarte"

CZERWIEC
7.06.2022r. - spotkania informacyjne „Dni otwarte"


WSZYSTKIE " Dni otwarte" ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 17.00 - 18.00

WARSZTATY DLA RODZICÓW
- tematyka i termin zostaną podane w terminie późniejszym.