Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie

Organizacja pracy na lekcjach wiedzy o społeczeństwie