Wymagania na poszczególne oceny z języka polskiego

Organizacja pracy na lekcjach języka polskiego