NPRCz logoZ radością informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - edycja 2023 r. Przyznana kwota 15 000 zł (w tym wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa wyniesie 12 000 zł, a wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego - 3 000 zł) zostanie przeznaczona m.in. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, kupno elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.