Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie VIII

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasie VII

Organizacja pracy na lekcjach fizyki