Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie VIII

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie VII

Organizacja pracy na lekcjach chemii