Wymagania na poszczególne oceny i organizacja pracy na lekcjach religii