Wymagania na poszczególne oceny oraz organizacja pracy na zajęciach technicznych