Organizacja pracy na lekcjach oraz wymagania na poszczególne oceny z języka hiszpańskiego