Uczniowie Zespołu Szkół w Zabrzegu zbierają plastikowe nakrętki. Wszystko po to, aby pomóc choremu Filipowi. Akcję nazwano "Zakręć się z nami dla Filipa". W ten sposób uczestnicy chcą pomóc chłopcu choremu na mukowiscytozę. Pieniądze z zebranych zakrętek zostaną przeznaczone na leki i rehabilitację domową, a także na zakup inhalatora niezbędnego do codziennego leczenia. W tym roku szkolnym tj. 2014/2015 uczestniczyliśmy w programie "Nakrętka na wózek". Koordynatorem akcji w szkole jest Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, panią Barbarą Tomaszewską i panią Joanną Jurek.