Plansza Bierzemy udział w akcji Żonkile19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną. W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji ” Żonkile”.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w obchodach, poszerzeniem wiedzy na ten temat są filmy przygotowane przez Muzeum Polin w Warszawie.

Barbara Tomaszewska