Szkolne Koło Wolontariatu działające w Zespole Szkół w Zabrzegu angażuje się w różne akcje charytatywne. Najprężniej działają uczniowie z klas 4 – 6. To oni w bieżącym roku szkolnym pisali listy do dzieci chorych z całej Polski, biorąc udział w akcji: „ Marzycielska Poczta”. Wysłaliśmy ok.100 listów. Od kilku lat bierzemy udział w Ogólnopolskiej Akcji:  „ Szlachetna Paczka”, gdzie zaangażowani są również mieszkańcy Zabrzega i okolic. Czynnie braliśmy udział również w akcjach wspierających hospicjum min. w Czechowicach – Dz. Należały do nich : Pola nadziei, koncerty charytatywne itp. Naszą autorską akcją charytatywną jest zbiórka artykułów papierniczych, słodyczy, zabawek, potrzebnej  odzieży dla dzieci z naszej szkoły. Akcja została nazwana: „ Dzieci -Dzieciom”, ponieważ ma ona na celu uwrażliwienie dzieci na ciężką sytuację materialną kolegów np. z klasy. W Dzień Dziecka dzieci otrzymują paczki, z doświadczenia wiemy, że sprawia im to wiele radości i utwierdza nas to w przekonaniu, że warto uczyć dzieci dzielenia się z innymi potrzebującymi.

 

Opiekun szkolnego koła wolontariatu: Barbara Tomaszewska