Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Regulamin półkolonii

Harmonogram półkolonii

Oświadczenia rodziców