Celem  projektu „Nasza Przyjaciółka – Pszczółka” jest głównie bliższe poznawanie przez uczniów życia rodzin pszczelich oraz ich znaczenia w otaczającym nas świecie. Podczas naszych spotkań uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą życia pszczół, budowy pszczoły, budowy ula oraz  pszczelich wytworów takich jak między innymi miód i jego rodzaje, pyłek kwiatowy, propolis pod kierunkiem doktora Wiesława Londzina, który naukowo zajmuje się pszczelnictwem. Jesteśmy w trakcie tworzenia naszego własnego ula pokazowego, który po ukończeniu ma stanąć w kąciku pszczelarskim i służyć uczniom naszej szkoły, aby zachęcić ich do podejmowania przez nich działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego oraz podnieść ich poziom wiedzy związanej z ekologią i pszczelarstwem. Wiosną zaplanowane są nasze prace w pasiece, przegląd uli oraz pozyskanie miodu podczas miodobrania. W maju odbędzie się „Dzień Przyjaciółki Pszczółki”, na który już teraz serdecznie zapraszamy. Zaprezentujemy naszą całoroczną działalność, poczęstujemy pysznym miodkiem samodzielnie „wykręconym” w pasiece oraz mamy nadzieję, że zachęcimy Was do poszerzania wiedzy dotyczącej pszczelarstwa, pracy pszczelarza oraz być może do założenia własnej pasieki w przyszłości. Uczniowie biorący udział w Projekcie: Julia Sokołowska, Zuzia Żertka i Jan Gryksa. Galeria zdjęć