Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.ks.J.Londzina w Zabrzegu 43-516 Zabrzeg ul.K.Pytla 1

nr konta: 42 8453 0002 0000 1919 2000 0010

Na przelewie proszę wpisać dane dziecka i klasę.