1) Klasa I

„Pan Bóg jest naszym Ojcem” redaktor ks. dr Paweł Płaczek,  wydawnictwo: Św. Wojciech (zestaw składa się z dwóch części – każda część zawiera podręcznik i ćwiczenia)

2)  Klasa II
„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części) redaktor: ks. dr Paweł Płaczek, wydawnictwo: Św. Wojciech (zestaw składa się z dwóch części – każda część zawiera podręcznik i ćwiczenia)

3) klasa III

„Przyjmujemy Pana Jezusa”,  redaktor  Władysław Kubik  wydawnictwo: WAM. Obowiązuje podręcznik i ćwiczenia

4) klasa IV

„ Jestem chrześcijaninem”, redaktor   ks. J. Szpet. D. Jackowiak, wydawnictwo: Św. Wojciech. Obowiązuje podręcznik i ćwiczenia

5) klasa V

„Bóg szuka człowieka” redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo: Św. Wojciech; (zestaw składa się z dwóch części – każda część zawiera podręcznik i ćwiczenia)

6) klasa VI

„Jezus nas zbawia” redaktorzy: s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, wydawnictwo: Św. Wojciech; (zestaw składa się z dwóch części – każda część zawiera podręcznik i ćwiczenia)

7) klasa VII:

„Spotkanie ze Słowem;  redactor  J.Szpet, wydawnictwo:  Św. Wojciech. Obowiązuje podręcznik

8) klasa VIII: 

„Aby nie ustać w drodze”;  redactor  J.Szpet, wydawnictwo: Św. Wojciech. Obowiązuje podręcznik