Nasza szkoła w tym roku szkolnym otrzymała sprzęt komputerowy sfinansowany w ramach projektu:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020. W pierwszej edycji programu „Zdalna szkoła” otrzymaliśmy 2 nowe laptopy, w drugiej edycji „Zdalna szkoła II” pozyskaliśmy 6 laptopów poleasingowych. Otrzymany sprzęt został przeznaczony do wypożyczenia dla  potrzebujących uczniów na czas zdalnego nauczania w domach.

DZIĘKUJEMY!